Z o m e r k a d e  i s  e e n  o n d e r d e e l  v a n   k u n s t k a d e

over de workshop

De eerste twee dagen doe je (beeldend) onderzoek met gebruik van o.a. foto’s/collages, schetsen en schrijfoefeningen. In de laatste drie dagen werk je aan een of meer schilderijen waarin autobiografische aspecten vertrekpunt zijn. Je werkt deels individueel en deels in de groep. Op verschillende momenten zijn er werkbesprekingen (zowel gezamenlijk als individueel) waarbij de zeggingskracht van je werk centraal staat.De uitwisseling met andere deelnemers zal je inspireren! Je krijgt ook de kans om eerder gemaakt werk met de docent te bespreken. Tijdens deze vijf dagen mag je een vaste eigen atelierplek inrichten, zodat je ‘s ochtends meteen verder kunt waar je was gebleven.

locatie waar de workshop wordt gegeven
Kunstacademie Friesland Leeuwarden

kosten - € 418,95 excl. lunch en materiaal

maximale aantal deelnemers - 8

data waarop de workshop gevolgd kan worden - 27 t/m 31 juli 2020

inschrijving versturen naar - email / website - info@kafrl.nl / https://kunstacademiefriesland.nl/
 
telefoon  - 058-2136542